Modernisatie Aquaview-X

DisplayPP
Modernisatie analysetool Aquaview-X

Door de vele ontwikkelingen in Aquaview-X was modernisatie van de analysetool wenselijk. De oude versie van de analysetool werkte alleen op speciale analyseconfiguraties. Vanuit de eindgebruiker ontstond de wens om de analyse ook uit te kunnen voeren op het gebiedsoverzicht en stationoverzicht. Dit is ook mogelijk geworden door de eerdere modernisaties in het gebiedsoverzicht. Om met deze grote hoeveelheden data overweg te kunnen, is de analysetool volledig opnieuw opgetrokken.

Gebiedsoverzicht

Het gebiedsoverzicht toont een overzicht van alle stations op een instelbare kaart. Voorheen werden deze stations getoond met het beperkte interne TOF-formaat. Om de eindgebruiker meer mogelijkheden te geven, is in de vernieuwde versie van het gebiedsoverzicht gekozen om de svg standaard te ondersteunen zoals dit ook gedaan wordt voor station statusoverzichten. Met deze modernisatie is ook de kaart presentatie herschreven. Dit biedt de mogelijkheid om meerdere typen kaartlagen te ondersteunen. Zo kunnen nu WMS, WMTS, ARCGIS, OpenstreetMap, Here maps en WFS (vector) lagen getoond worden op de kaart. Ofwel alle formaten van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) worden ondersteund.

Met de mogelijkheden die de modernisatie biedt,  is er ook een nieuwe weergave ontwikkeld om verschillende overzichten te krijgen. Dit worden thema’s genoemd. Een thema omvat een set van stations met daarbij relevante kaartlagen. Hiermee kan eenvoudig een andere doorsnijding gekozen worden van de relatie tussen de verschillende stations.

Modernisatie svg station status

Binnen Aquaview-X was het svg-formaat geïntroduceerd als opvolger van het door Xylem ontwikkelde TOF-formaat. De svg renderer ondersteunde echter enkel het svg Tiny formaat. De rendering van deze plaatjes is vertaald naar een chromium renderer die gebruikmaakt van een lokale websocket om de dynamische data af te handelen. Bij deze conversie zag Focus Smart Solutions de kans om een significante performance-optimalisatie door te voeren met als bijkomend voordeel minder en beter te onderhouden code. Deze optimalisatie is (uiteraard na overleg met de klant) doorgevoerd.